Γιατί να το επιλέξω

Τα οφέλη του προγράμματος, όπως έχουν διατυπωθεί από τους συνεργαζόμενους βρεφονηπιακούς σταθμούς αφορούν:

 • στο πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται
  στην εκπαίδευση του προσωπικού του σταθμού
 • στη θέσπιση και παρακολούθηση επίτευξης παιδαγωγικών και συναισθηματικών στόχων
 • στην εξατομικευμένη δημιουργία υλικού που θα υπηρετεί τις θεματικές ενότητες που επιθυμεί να καλύψει ο παιδαγωγός
 • στα κοινά μαθήματα γονέων παιδιών
 • στις θεματικές γιορτές
 • στις θεατρικές παραστάσεις με πρωτότυπα κείμενα και μουσικές
 • στη χρήση και ενσωμάτωση πρωτότυπου εποπτικού υλικού
 • στην περαιτέρω ανάπτυξη συναισθηματικών, κοινωνικών και μαθησιακών δεξιοτήτων
 • στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών που μειώνουν σε μεγάλο βαθμό την μετέπειτα ανάγκη εξειδικευμένης στήριξης (π.χ. εργοθεραπεία)
 • στη μη ανάγκη ύπαρξης επιπλέον εξειδικευμένου προσωπικού για την εφαρμογή του προγράμματος, καθώς το πρόγραμμα εφαρμόζεται από την παιδαγωγό του τμήματος
 • στη σημαντική προστιθέμενη αξία της ποιοτικής διαφοροποίησης έναντι άλλων βρεφονηπιακών σταθμών
 • στη δέσμευση περί αποκλειστικής συνεργασίας με σταθμούς που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους