Η «Αγάπη» στοχεύει στην ισορροπημένη ανάπτυξη των δεξιοτήτων του κάθε παιδιού ξεχωριστά αλλά και στην εξέλιξη των ίδιων των εκπαιδευτικών, επιτυγχάνοντας μία παιδαγωγική με τις τέχνες και εντάσσοντας πρωτότυπο μουσικό, θεματικό και εποπτικό υλικό.

Τμήματα/Δομή Προγράμματος

Blog - Νέα & Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 2022

Δείτε τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μας από τις 13 έως τις 23 Δεκεμβρίου 2022.

Agapi.edu.gr

0 Comments