Μαθήματα γονέων/παιδιών & Θεματικές Γιορτές

Αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος αποτελεί η διενέργεια τριών κοινών απογευματινών μαθημάτων γονέων και παιδιών ανά δυόμιση μήνες. Βασικοί στόχοι της ανωτέρω δράσης είναι η μύηση των γονέων σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της καθημερινότητας των παιδιών τους, η από κοινού συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που συμβάλλει στη δημιουργία αναμνήσεων και η ενθάρρυνση του κλίματος ομαδικότητας και ενσυναίσθησης μεταξύ του εκάστοτε τμήματος. Επιλέον, διοργανώνονται θεματικές γιορτές για την γιορτή της Μητέρας, του Πατέρα, την Παγκόσμια Ημέρα Παραμυθιού, την παγκόσμια Ημέρας Μουσικής κλπ