Μιούζικαλ και θεατρικές παραστάσεις

Μέσω του προγράμματος σπουδών της «Αγάπης» τα παιδιά των ηλικιακά μεγαλύτερων τμημάτων προετοιμάζονται καθημερινά για τη συμμετοχή τους σε θεατρικές παραστάσεις. Προετοιμάζονται αβίαστα, χωρίς να συνδέουν την διαδικασία της εκμάθησης με τη συμμετοχή τους στην παράσταση. Αυτό γίνεται με τόσο φυσικό τρόπο, ώστε η συμμετοχή τους να αποτελεί ένα λογικό συνεπακόλουθο των όσων δεξιοτήτων ανέπτυξαν και όχι αυτοσκοπό. Απαλλαγμένα λοιπόν από το άγχος της απόδοσης, συμμετέχουν σε μία παιδαγωγική με το θέατρο και όχι για το θέατρο.